Създадена на Вторник, 03 Юли 2012

 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

с.Радовци, община Дряново

Капацитетът на дома е 110 ПСУ/потребители на соц.услуги/ за жени. Водеща диагноза на потребителите е шизофрения, във всичките и разновидности.

Намира се на 15км от град Дряново и неразползага с удобни транспортни връзки.

 

В дома работят 58 човека персонал в т. ч. 1 фелдшер и 8 мед.сестри ,които полагат 24-часови грижи за ПСУ.

С цел подобряване условията на живот и обслужването на ПСУ, през 2012 год. са обновени спалните помещения , през 2013 год. - Здравна служба и помощни помещения, а през 2014год. – сервизните помещения.

Провежда се активна социална политика относно деинституционализацията и извеждането на ПСУ от специализираната институция, доколкото е възможно,като се има предвид здравословното им състояние.С всички лица, ползващи услугите в ДВПР се сключва договор за ползване на услугата,изработват се индивидуални планове за социална работа и здравни грижи. Сформираната певческа група от потребители изнася празнични програми в сродни на нашата институции.

В ДВПР има постоянни изложби на рисунки, картички, плетива и др. изработени от ПСУ. Трудотерапията е разнообразна и е съобразена с възможностите на всеки.

Извършват се ежеседмични прегледи от личен лекар и психиатър и переодично от стоматолог.

Храната е разнообразна и питателна, а за нуждаещите се е въведено диетично хранене.

Начин за настаняване в Дом за възрастни с психични разстройства село Радовци, общ. Дряново е чрез подаване на документи към Дирекциите Социално подпомагане по местоживеене на кандидатите, изчакване на необходимия ред и получаване Заповед за настаняване от ДСП гр. Севлиево.

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци