ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ 

ДВХД - гр. ДРЯНОВО

Дома е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с психични разстройства, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. В ДВХД се предлагат социални услуги по задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности, както и потребности в свободното време, от контакти със семейството, приятели и близки. Водеща диагноза на потребителите настанени в тези институции е „ деменция“ и болест на Алцхаймер. Капацитетът е 52 ПСУ, като също има осигурено 24-часово здравно и санитарно обслужване. Персоналът в ДЗХД се състои от 30 души по щат и 1 по ПМС и се състои от социални работници, медицински специалисти, административен и друг помощен персонал. Основните дейности в ДВХД са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към организиране на мероприятия по обгрижване и създаване на възможности за нови интервенции за подобряване самочувствието на настанените лица. В Дома на ПСУ се предлага:

   • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и за социални контакти;
   • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
   • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
   • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;
   • Възстановяване на адаптивни, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на домуващите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с психологичните им особености.

Сградата, в която е настанен ДВХД, е масивна, на 2 етажа. Първият разполага с 11 стаи за трудноподвижни лица, лекарски кабинет, манипулационна, столова и др. На втория етаж има 8 апартамента. Всички стаи са обзаведени и разполагат с всичко необходимо за нормален живот на ПСУ. 

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци