Създадена на Понеделник, 16 Ноември 2015

 

Вътрешни правила за реда за планиране, подготовка и организация на провеждането на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените за тях договори.

Моля изтеглете файла... v-pravila.doc

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА- ДРЯНОВО