Създадена на Понеделник, 01 Юни 2020

 

"Ежедневно зареждане и доставка на едро на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на „Дом за пълнолетни лица с деменция“ и Домашен социален патронаж - гр. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/-Дряново”

Статус: ОТВОРЕНА

Краен срок за подаване на документи - 09.09.2020г. до 17.00  часа

 

Краен срок за подаване на документи - 10.09.2019г. до 17.00  часа

 Адрес в АОП:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831373635

  

 

Документация Размер Публикуван на
 Решение за процедура
 2.23 MB  11.06.2020
 Обявление за поръчка  
3.89 MB 11.06.2020
 Документация за възлагане на обществена поръчка
 161 KB 11.06.2020 
 Образец 5  34 KB 11.06.2020
 ЕЕДОП - doc 235 KB  11.06.2020
 ЕЕДОП - pdf 84 KB 11.06.2020
 Проект на договор 80.75 KB  11.06.2020
 Методика за оценяване 36.17 KB  11.06.2020
 Техническа спецификация  36 KB 11.06.2020
 ЕЕДОП - zip 84.8 KB  11.06.2020
 Съобщение чл.57ал.3 33.0 KB 07.10.2020
 Протокол - 1 17.26 MB 07.10.2020
 Протокол - 2 2.95 MB 07.10.2020
 Решение 951 KB 07.10.2020
 Доклад от комисия 17.78 MB 07.10.2020
 Образец 3 594.6 KB 17.12.2020
 Образец 4  687.6 KB 17.12.2020
 Обявление за възложена поръчка 2.65 MB 17.12.2020
 Договор за доставка 10.42 MB 17.12.2020

 

 

 
Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци