Създадена на Неделя, 14 Юли 2019

"Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“-с. Радовци, общ. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/-Дряново”

 

Статус: ЗАТВОРЕНА

Краен срок за подаване на документи - 10.09.2019г. до 17.00  часа

 

 
 

 

Документация Размер Публикуван на
 Решение    2.33 MB  05.08.2019 
 Обявление за поръчка 4.26 MB 05.08.2019 
 Документация за възлагане на обществена поръчка  
184.54 KB 06.08.2019  
 Образец 5
26.41 KB  06.08.2019  
 ЕЕДОП - doc
204 KB  06.08.2019 
 ЕЕДОП - pdf
86.8 KB  06.08.2019  
 ЕЕДОП - xml
135.2 KB  06.08.2019  
 Проект на договор 62.46 KB  06.08.2019 
 Методика за оценяване 35.49 KB  06.08.2019 
 Техническа спецификация 36.56 KB 06.08.2019 
 ЕЕДОП - zip 87.94 KB 06.08.2019 
 Съобщение по Чл.57 263.38 KB  14.10.2019  
 Решение 1.03 MB 05.11.2019
 Доклад 16.25 MB 05.11.2019
 Протокол - 1 13.73 MB 05.11.2019
 Протокол - 2 4.35 MB 05.11.2019
 Образец 5 Цени на продукти 4.88 MB 13.04.2020
 Образец 3 Техническо предложение 676.35 KB
13.04.2020
 Обявление за възложена поръчка 2.62 MB 13.04.2020
 Договор за доствка
 10.65 MB  13.04.2020
 Обявление за приключен договор 1.24 MB 29.03.2021

 

 

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци