Създадена на Четвъртък, 04 Юли 2019

"Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на „Дом за пълнолетни лица с деменция“ и Домашен социален патронаж - гр. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/-Дряново”

 

Статус: ЗАТВОРЕНА

Краен срок за подаване на документи - 13.08.2019 г. до 17.00  часа
 
 
 
 

 

Документация Размер Публикуван на
 Решение   2.21 MB  11.07.2019 
 Обявление за поръчка 4.27 MB 11.07.2019 
 Документация за възлагане на обществена поръчка 161.52 КB 12.07.2019 
 Образец 5  26.08 KB 12.07.2019 
 ЕЕДОП - doc  235 KB 12.07.2019 
 ЕЕДОП - pdf  81.80 KB 12.07.2019
 ЕЕДОП - xml 135.21 KB  12.07.2019 
 Проект на договор  61.09 КB 12.07.2019
 Методика за оценяване  35.38 KB 12.07.2019 
 Техническа спецификация 36.06 KB  12.07.2019 
 ЕЕДОП - zip
83.86 KB  12.07.2019
 Протокол 1  2.00 MB 02.09.2019 
 Съобщение по Чл. 57 260 KB  14.10.2019  
 Протокол 3
3.75 MB 23.10.2019 
 Протокол 2 12.69 MB 23.10.2019
 Решение 0.98 MB 23.10.2019
 Доклад 14.78 MB 23.10.2019
 Обявление за възложена поръчка 2.6 MB 18.11.2019
 Договор за доставка на продукти 10.64 MB 18.11.2019
 Техническо предложение по чл.39 719.4 КB 18.11.2019
 Ценово предложение по чл.39 1.03 MB 18.11.2019
 Обявление за приключване на договор
 1.26 MB  14.12.2020

 

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци