Създадена на Сряда, 29 Август 2018

"Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“-с. Радовци, общ. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/-Дряново” 

 

Статус: ЗАТВОРЕНА

Краен срок за подаване на документи - 11.10.2018 г. до 17.00 часа
 
 
 
 
Документация Размер Публикуван на
Документация за възлагане на обществена поръчка 150.52 KB  07.09.2018 
Образец № 5
29.05 KB 07.09.2018 
Решение 2.41 MB 07.09.2018 
Обявление за поръчка 3.9 MB 07.09.2018 
ЕЕДОП - doc 245 KB 07.09.2018 
ЕЕДОП - pdf 89.93 KB 07.09.2018 
ЕЕДОП - xml 129.85 KB 07.09.2018 
Проект на договор 69.86 KB 07.09.2018 
Методика за оценяване 33.48 KB 07.09.2018 
Техническа спецификация 33.34 KB 07.09.2018 
Протокол 1 2.12 MB 12.02.2019
Съобщение по чл.57 250 KB 20.02.2019
Протокол 2 12.87 MB 28.02.2019
Протокол 3  3.21 MB 28.02.2019 
Решение  919.13КB 28.02.2019
Доклад
 14.25 MB 28.02.2019 
Обявление за поръчка 2.68 MB 27.03.2019  
Договор за доставка 11 MB 27.03.2019  
Ценово предложение по чл.39 1.05 MB 27.03.2019  
Техническо Предложение по чл.39 ал.3 683.87 KB 27.03.2019  
Обявление за приключване на договор 1.05 MB 09.04.2020

 

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци