Създадена на Понеделник, 06 Август 2018

"Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на „Дом за пълнолетни лица с деменция“ и Домашен социален патронаж - гр. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/-Дряново”

 

 Статус: ЗАТВОРЕНА

 

Краен срок за подаване на документи - 20.09.2018 г. до 17.00 часа

 

Адрес в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630343331


 

Документация Размер Публикуван на
Документация за възлагане на обществена поръчка 161.52 KB  20.08.2018 
Образец № 5
32.35 KB 20.08.2018 
Решение 2.11 MB 20.08.2018 
Обявление за поръчка 4 MB 20.08.2018 
ЕЕДОП - doc 235 KB 20.08.2018 
ЕЕДОП - pdf 90.95 KB 20.08.2018 
ЕЕДОП - xml 130.5 KB 20.08.2018 
Проект на договор 81.16 KB 20.08.2018 
Методика за оценяване 35.91 KB 20.08.2018 
Техническа спецификация 35.14 KB 20.08.2018 
Съобщение по ч. 57 248.74 KB 08.10.2018 
Протокол 1 13.44 МВ 17.10.2018 
Протокол 2 3.29 МВ 17.10.2018 
Доклад 13.47 МВ  17.10.2018 
Решение  982.4 KB 17.10.2018 
Договор за доставка 11.22 МВ 16.11.2018
Ценово предложение 1.05 МВ 16.11.2018
Обявление за възложена поръчка 2.52 МВ 16.11.2018
Техническо предложение по чл.39 726.46 KB 16.11.2018
Обявление за приключване на договор 1 МВ 16.01.2020

 

 

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци