Създадена на Петък, 08 Декември 2017

"Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на Дом за възрастни с психични разстройства-с. Радовци, общ. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/-Дряново”

Статус: Затворена
Краен срок за подаване на документи - 16.01.2018 г. до 17.00 часа

Документация Размер Публикуван на
 Дикументи за участие
170.29KB  14.12.2017 
 Образец за ценово предложемие
 37.11KB 14.12.2017 
 Решение за публикуване
2.03MB 14.12.2017 
 Обявление на обществена поръчка 3.76MB 14.12.2017 
 ЕЕДОП 235KB 14.12.2017 
 Проектодоговор 83.37KB 14.12.2017 
 Разяснение по процедура 2.3MB 04.01.2018
 Съобщение по чл.57 ал.3 от ППЗОП 205KB 05.02.2018
 Протокол 1 13.22MB 15.02.2018
 Протокол 2 3.08MB 15.02.2018
 Доклад 13.13MB 15.02.2018
 Решение 761.39KB 15.02.2018
 Договор за доставка 10.86MB 23.03.2018
 Образец 3 - техн. предложение 713.04KB 23.03.2018
 Образец 4 - ценово предложение 1.04MB 23.03.2018
 Обявление за обществена поръчка 2.58MB 23.03.2018
 Обявление за приключване на договор 1.04MB 25.03.2019

 

 

 
Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци