Създадена на Понеделник, 21 Август 2017

 

КСУВХ гр. Дряново открива обществена поръчка с предмет "Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на Дом за възрастни с деменция и Домашен социален патронаж - гр. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/-Дряново”

Статус: Затворена
Краен срок за подаване на документи - 04.10.2017 г. до 17.00 часа

 

Документация Размер Публикуван на
 Дикументи за участие 159.76 KB 
30.08.2017 
 Образец за ценово предложение  290 KB 30.08.2017 
 Решение за публикуване  1.9 MB 30.08.2017 
 Обявление на обществена поръчка  3.59 MB 30.08.2017 
 ЕЕДОП 235 KB   30.08.2017 
 Договор проект  78.9 KB  30.08.2017 
 Съобщебие по чл. 57  221 KB 16.10.2017
 Решение  737.16 KB 25.20.2017 
 Доклад 11 MB  25.10.2017
 Протокол 1  11.1 MB 25.10.2017 
 Протокол 2  3 MB 25.10.2017
 Обявление  1.9 MB 07.12.2017
 Образец 3 729.2 KB 07.12.2017
 Образец 4 1.11 MB 07.12.2017
 Договор за доставка 9.61 MB 07.12.2017
 Обявление за приключване на до-р  1.66 MB 11.12.2018

 

 

 
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА- ДРЯНОВО