Създадена на Понеделник, 19 Декември 2016
 
КСУВХ гр. Дряново открива обществена поръчка с предмет "Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци, общ. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/-Дряново”.

 

 

 
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на документи - 01.02.2017 г. до 17.00 часа


Документация Размер Публикуван на
Дикументи за участие 178.86к   29.12.2016
Образец за ценово предложение  35.6к  29.12.2016
Решение за публикуване  2.43МВ  29.12.2016
Обявление на обществена поръчка 4.72МВ   29.12.2016
ЕЕДОП  235КВ  29.12.2016
Съобщение по чл.57 260КВ 14.02.2017
Протокол 1 11.88MB 01.03.2017
Протокол 2 3.23MB   01.03.2017
Доклад от комисия 11.89MB  01.03.2017 
Решение 809.4KB 01.03.2017
Обявление за възложена поръчка 2.38MB 13.04.2017
Договор за възложена поръчка 6.33MB 13.04.2017
Ценово предложение 7.89MB 13.04.2017
Приключване на договор 2.0МВ 17.04.2018

 

 

 

Извършени плащания
 
Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
 29.03.2017  №1000002770/23.03.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.     3176.01  10.04.2017
 29.03.2017 №1000002635/09.01.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.      2339.13  10.04.2017
 
 
Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
07.04.2017 №1000002803/03.04.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.   2658.76  12.05.2017
13.04.2017 №1000002812/10.04.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.   3223.33  12.05.2017
21.04.2017 №1000002827/18.04.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.   2373.21  12.05.2017
26.04.2017 №1000002834/24.04.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.   2681.54  12.05.2017
     
 
Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
 04.05.2017 №1000002862/02.05.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.    2638.18  09.06.2017
 10.05.2017 №1000002869/09.05.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.    2121.70  09.06.2017
 10.05.2017 №1000002867/04.05.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.    46.26  09.06.2017
 17.05.2017 №1000002883/15.05.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.      2768.37  09.06.2017
 26.05.2017 №1000002897/22.05.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.    1979.28  09.06.2017
 30.05.2017 №1000002908/29.05.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.    2445.84  09.06.2017
 
Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
 08.06.2017 №1000002930/05.06.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.   2575.71  03.07.2017
 08.06.2017 №1000002935/06.06.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.   10.20  03.07.2017
 15.06.2017 №1000002939/12.06.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.   2859.35  03.07.2017
 16.06.2017 №1000002944/14.06.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.   106.86  03.07.2017
 21.06.2017 №1000002897/19.06.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.    2068.07  03.07.2017
 27.06.2017 №1000002962/22.06.2017  Чл.14, ал.2 от договор от дата: 20.03.2017 г.   2238.54  03.07.2017

 

 


 

 

 
Освободени гаранции

 

Участник

Дата на връщане

на гаранцията

Основание за освобождаване/задържане

на гаранцията

 

 

 

 

.№ 1000002139/21.03.2016г

 

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци