Създадена на Понеделник, 22 Август 2016

 

КСУВХ гр. Дряново открива обществена поръчка с предмет "Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на Дом за възрастни с деменция и Домашен социален патронаж - гр. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/-Дряново”.

 

 

 
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на документи - 04.10.2016 г. до 17.00 часа


Документация Размер Публикуван на
Документи за участие  218.19 KB 29.08.2016 
Образец за ценово предложение 222.5 KB 29.08.2016 
Решение за публикуване 1.74 MB 29.08.2016 
Обявление на обществена поръчка 3.21 MB 29.08.2016 
ЕЕДОП 209 KB  29.08.2016
Съобщение по чл. 57 от ППЗОП
209 KB 17.10.2016 
Протокол 1  14.58 MB 25.10.2016
Протокол 2  3.58 MB  25.10.2016 
Доклад от комисия 14.31 MB  25.10.2016 
Решение 902.96 KB  25.10.2016 
Обявление за възложена поръчка 225.96 KB 02.12.2016
Договор за възложена поръчка 6.57 MB 02.12.2016
Обявление за прекратяване 1.59 MB 12.12.2017

 

 

 

Извършени плащания
 
Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
28.11.2016 г.  1000002510/11.11.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.   427.81лв 11.12.2016 г.
28.11.2016 г.  1000002511/14.11.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  1098.52лв 11.12.2016 г.
28.11.2016 г.

 1000002523/18.11.2016

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  311.31лв 11.12.2016 г.
29.11.2016 г.

 1000002526/21.11.2016

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  576.66лв 11.12.2016 г.
29.11.2016 г.  1000002531/23.11.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  246.59лв 11.12.2016 г.
29.11.2016 г.  №1000002540/25.11.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  205.60лв 11.12.2016 г.
30.11.2016 г.  №1000002547/28.11.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  325.12лв 11.12.2016 г.
30.11.2016 г.  №1000002547/28.11.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  55.28лв 11.12.2016 г.

 

Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
13.12.2016 г.  1000002564/01.12.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.   415.13лв 12.01.2017 г.
13.12.2016 г.  1000002566/02.12.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  578.15лв 12.01.2017 г.
14.12.2016 г.

 1000002573/09.12.2016

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  185.67лв 12.01.2017 г.
16.12.2016 г.

 1000002574/09.12.2016

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  378.21лв 12.01.2017 г.
16.12.2016 г.  1000002575/09.12.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  641.41лв 12.01.2017 г.
21.12.2016 г.  №1000002580/12.12.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  685.93лв 12.01.2017 г.
28.12.2016 г.  №1000002587/16.12.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  439.75лв 12.01.2017 г.
28.12.2016 г.  №1000002592/19.12.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  587.24лв 12.01.2017 г.
29.12.2016 г.   1000002606/23.12.2016 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  156.11лв 12.01.2017 г.

 

Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
17.1.2017 г.  1000002629/03.1.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.   1145.92лв 13.02.2017 г.
17.1.2017 г.  1000002631/06.1.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  543.24лв 13.02.2017 г.
17.1.2017 г.

 1000002637/09.1.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  1032.62лв 13.02.2017 г.
17.1.2017 г.

 1000002644/13.1.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  570.23лв 13.02.2017 г.
27.1.2017 г.  1000002650/16.1.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  767.96лв 13.02.2017 г.
1.2.2017 г.  №1000002653/20.1.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  668.58лв 13.02.2017 г.
1.2.2017 г.  №1000002656/23.1.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  664.19лв 13.02.2017 г.
1.2.2017 г.  №1000002662/26.1.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  618.82лв 13.02.2017 г.

 

Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
10.2.2017 г.  №1000002692/03.02.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.   331.23лв 18.03.2017 г.
10.2.2017 г.  №1000002694/06.02.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  668.96лв 18.03.2017 г.
10.2.2017 г.

 №1000002695/06.02.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  901.02лв 18.03.2017 г.
15.2.2017 г.

 №1000002699/09.02.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  332.17лв 18.03.2017 г.
15.2.2017 г.  №1000002704/13.02.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  516.80лв 18.03.2017 г.
22.2.2017 г.  №1000002710/17.02.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  791.09лв 18.03.2017 г.
27.2.2017 г.  №1000002714/20.02.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  1159.23лв 18.03.2017 г.
27.2.2017 г.  №1000002717/22.02.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  359.57лв 18.03.2017 г.
28.2.2017 г.  №1000002727/27.02.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  761.62лв 18.03.2017 г.

 

Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
17.3.2017 г.  №1000002741/02.03.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.   728,02лв 18.04.2017 г.
17.3.2017 г.  №1000002746/06.03.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  885,97лв 18.04.2017 г.
17.3.2017 г.

 №1000002750/08.03.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  208,70лв 18.04.2017 г.
22.3.2017 г.

 №1000002756/13.03.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  932,99лв 18.04.2017 г.
24.3.2017 г.  №1000002760/16.03.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  654,56лв 18.04.2017 г.
24.3.2017 г.  №1000002763/20.03.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  806,49лв 18.04.2017 г.
29.3.2017 г.  №1000002769/23.03.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  554,35лв 18.04.2017 г.
29.3.2017 г.  №1000002776/27.03.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  788,58лв 18.04.2017 г.
30.3.2017 г.  №1000002789/29.03.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  229,72лв 18.04.2017 г.

 

 

Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
12.4.2017 г.  №1000002800/01.04.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.   442,77лв 11.05.2017 г.
13.4.2017 г.  №1000002804/03.04.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  795,93лв 11.05.2017 г.
13.4.2017 г.

 №1000002807/06.04.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  544,64лв 11.05.2017 г.
13.4.2017 г.

 №1000002813/10.04.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  1024,23лв 11.05.2017 г.
21.4.2017 г.  №1000002825/14.04.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  724,21лв 11.05.2017 г.
21.4.2017 г.  №1000002828/18.04.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  1093,37лв 11.05.2017 г.
25.4.2017 г.  №1000002830/20.04.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  393,03лв 11.05.2017 г.
26.4.2017 г.  №1000002835/24.04.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  679,25лв 11.05.2017 г.
27.4.2017 г.  №1000002849/27.04.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  538,03лв 11.05.2017 г.

 

Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
17.05.2017 г.  №1000002863/02.05.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.   758,73лв 03.06.2017 г.
17.05.2017 г.  №1000002868/05.05.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  333,57лв 03.06.2017 г.
17.05.2017 г.

 №1000002870/09.05.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  706,01лв 03.06.2017 г.
17.05.2017 г.

 №1000002881/12.05.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  201,71лв 03.06.2017 г.
18.05.2017 г.  №1000002884/15.05.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  845,08лв 03.06.2017 г.
30.05.2017 г.  №1000002888/18.05.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  678,43лв 03.06.2017 г.
30.05.2017 г.  №1000002896/22.05.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  477,87лв 03.06.2017 г.
30.05.2017 г.  №1000002902/25.05.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  642,62лв 03.06.2017 г.
31.05.2017 г.  №1000002907/29.05.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  990,43лв 03.06.2017 г.

 

Дата Фактура Основание Сума с ДДС Публикувано на
15.06.2017 г.  №1000002927/02.06.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.   373,53лв 18.07.2017 г.
15.06.2017 г.  №1000002931/05.06.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  761,27лв 18.07.2017 г.
15.06.2017 г.

 №1000002936/06.06.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г.  213,46лв 18.07.2017 г.
15.06.2017 г.

 №1000002937/09.06.2017

Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  267,54лв 18.07.2017 г.
20.06.2017 г.  №1000002940/12.06.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  949,73лв 18.06.2017 г.
20.06.2017 г.  №1000002946/14.06.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  391,64лв 18.07.2017 г.
22.06.2017 г.  №1000002952/16.06.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  249,73лв 18.07.2017 г.
22.06.2017 г.  №1000002954/19.06.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  397,68лв 18.07.2017 г.
26.06.2017 г.  №1000002959/21.06.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  327,02лв 18.07.2017 г.
26.06.2017 г. №1000002960/23.06.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  379,93лв 18.07.2017 г.
28.06.2017 г. №1000002963/26.06.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  654,55лв 18.07.2017 г.
29.06.2017 г. №1000002974/28.06.2017 Чл.11, ал.3 от договор от дата:10.11.2016г  594,59лв 18.07.2017 г.

 


 

 

 
Освободени гаранции

 

Участник

Дата на връщане

на гаранцията

Основание за освобождаване/задържане

на гаранцията

 

 

 

 

.№ 1000002139/21.03.2016г
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА- ДРЯНОВО